Accountancy

"Het advies van uw accountant is goud waard"

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken;

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountant)

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van:

Fusies en splitsingen;

Omzetting van vennootschapsvorm;

Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen;

Financiële analyse;

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten;

Assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

Op 1 juli dit jaar werd de loss carry back ingevoerd. Zowel voor vennootschappen als voor natuurlijke personen. De benaming is misleidend: u trekt het verlies van dit jaar niet echt af van de winst van vorig jaar. Neen, u gaat terug naar vorig jaar en u legt daar een belastingvrije reserve aan. En de kunst is het juiste bedrag te reserveren.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.