Accountancy

"Het advies van uw accountant is goud waard"

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken;

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountant)

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van:

Fusies en splitsingen;

Omzetting van vennootschapsvorm;

Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen;

Financiële analyse;

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten;

Assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Nieuws

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog maar eens gewijzigd. Zogenaamde “valse hybrides” kunnen niet genieten van het gunstige belastingstelsel van elektrische bedrijfswagens. Ze worden belast zoals een “overeenstemmend voertuig” dat met dezelfde brandstof functioneert. Wat is een overeenstemmend voertuig ?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.