Accountancy

"Het advies van uw accountant is goud waard"

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken;

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountant)

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van:

Fusies en splitsingen;

Omzetting van vennootschapsvorm;

Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen;

Financiële analyse;

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten;

Assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Nieuws

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019, en op 1 januari 2020 en zeker vr 1 januari 2024 Het is niet eenvoudig. Als u binnenkort uw jaarrekening neerlegt, welke jaarrekening moet dat dan zijn?

Sinds 5 mei kan u uw aangifte personenbelasting indienen via de Tax-on-web applicatie. Een politieke crisis heeft als voordeel dat fiscaliteit slechts beperkt gewijzigd wordt. Dat heeft dan tot gevolg dat de aangifte ook maar weinig nieuwigheden bevat. Wat zijn de eyecatchers van 2020?

En van de fiscale coronamaatregelen die we het ganse jaar in de gaten moeten houden, is op 3 april bekendgemaakt. Het gaat om de voorafbetalingen voor vennootschappen. Om uw liquiditeitspositie tijdens de maanden maart tot mei/juni te beschermen, werd het voordeel voor de voorafbetalingen van de twee laatste kwartalen opgetrokken.